Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Ledningsgruppsutveckling

LEDNINGSGRUPPS-UTVECKLING

En samspelt ledningsgrupp styr åt samma håll och ser till helheten.

Kommunikationen fungerar effektivt och medlemmarna tar ansvar för tagna beslut. Vetenskapliga studier visar entydigt på att en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma detta är graden av tillit mellan gruppmedlemmarna. Med utgångspunkt från att definiera gruppens uppdrag, arbetar vi med att utveckla arbetsformer, intern dynamik och tillit, samt hur gruppen leder organisationen.


Vi utgår genomgående från ledningsgruppens faktiska frågeställningar, vilket innebär att samtidigt som det sker en grupputveckling så arbetar gruppen med konkreta frågor och löser problem.


Ofta använder vi det vetenskapligt utvecklade GDQ-testet (prof. Susanne Wheelan) för att få en vederhäftig mätning av gruppens funktionssätt och strategiska utvecklingsområden.