Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Leda utan att vara chef

LEDA UTAN ATT

VARA CHEF

Riktar sig till projektledare, gruppledare och andra ledare utan formell chefsfunktion. 

Insatserna inriktar sig på utveckling av den egna ledarrollen genom att tillhandahålla verktyg för bra ledarskap i vardagliga ledarsituationer.


Konsultativt arbetssätt

Målgrupp är specialister och projektledare med kundkontakter och arbetsuppgifter som ställer krav på ett konsultativt arbetssätt. Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär samt träning i bland annat samtalsteknik. Deltagarna får ökad kompetens i att hantera kund/mottagarsituationer på ett professionellt sätt.


Stabsarbete

Målgrupp för programmet är personer i stabsposition, till exempel personalspecialister, ekonomipersonal, miljöchefer, datachefer och andra som leder ett ansvarsområde utan formell chefsbefogenhet.