Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Om oss

Om oss

Sedan vi startade vår verksamhet 1999 har vi gett mängder av ledare och grupper kunskap, verktyg och trygghet att leda och utveckla sig själva och andra. 


Genom vår förankring i både teoretisk och praktisk kunskap skapar vi förutsättningar för ett bättre ledarskap och medarbetarskap i alla typer av verksamheter på djupet.

VÅR FÖRANKRING

Individen i centrum


Vår värdegrund är humanistisk och vi tror på alla människors lika värde, vilket kanske kan vara en självklarhet idag. För oss innebär det att vi tror på alla människors lika och individuella utvecklingsmöjligheter och att vi alltid sätter individen i centrum.

Illustration Bock Förmåga Riddarfjärden

Förmåga

Vi tror att varje individ har förmåga att ta ansvar och göra bra val om de ges möjlighet att utveckla sin inre potential.

Möjlighet

Vi sätter alltid individens inre möjlighet i centrum utifrån självuppfattning och behov.

Illustration Bock Möjlighet Riddarfjärden

Nyfikenhet

Vi tror på ett nyfiket och uppskattande förhållningssätt till både individer, varandra och våra kunder.

Illustration Bock Nyfikenhet Riddarfjärden

Olikhet

Vi har en positiv syn på individen och accepterar,  respekterar och tar hänsyn till att alla individer är olika. 

Illustration Bock Olikhet Riddarfjärden
Illustration Individen i centrum Riddarfjärden

FÖRETAGET

Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB


Vi är ett partnerägt aktiebolag med tre delägare som startades 1999. Vår VD Jan Edenius var en av dem som startade företaget och vårt kontor finns i World Trade Center i Stockholm. 


Vi har sedan starten 1999 varit verksamma inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. Under de här 24 åren har vi knutit till oss olika kompetenser och utvecklats till ett företag med fyrtiotalet anslutna konsulter och flera samarbeten med andra konsultföretag som till exempel Implement Consulting Group.


Företagets ledningsgrupp består av de tre delägarna och nyckelpersoner som leder, utvecklar och driver Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB framåt. Vårt breda nätverk av erfarna konsulter gör det möjligt för oss att kunna uppfylla och anpassa oss till de skiftande behov våra kunder har. 


Eftersom vi är baserade i Stockholm och ville gå under ytan och skapa ett bättre ledarskap på djupet, valde vi namnet Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling.

Vi är

Erfarna


Vi är trygga i att vi har den erfarenhet, kompetens och ödmjukhet som behövs för att leverera konkreta tjänster med hög kvalitet.

Illustration Erfarna Riddarfjärden
Illustration Lyhörda Riddarfjärden

Lyhörda


Vi lyssnar på och utgår från våra kunders kunskap om den egna verkligheten och de utmaningar de står inför.

Flexibla


Vi anpassar våra tjänster utifrån kundernas verklighet och möjligheter utan att göra avkall på kvaliteten.

Illustration Flexibla Riddarfjärden