Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Om oss

OM OSS

Riddarfjärden är ett partnerägt företag som utgörs av en konsultgrupp inriktad på kvalificerade utvecklingsfrågor på ledningsnivå.

Företaget, som har sitt kontor i World Trade Center i Stockholm, har sedan starten 1999 varit verksamt inom privat och offentlig sektor, både i Sverige och utomlands. Vi har under denna tid knutit till oss olika kompetenser och utvecklats till ett företag med omkring fyrtiotalet anslutna konsulter och flera samarbeten med andra konsultföretag.

Riddarfjärdens konsultation vilar på humanistisk grund och tro på alla människors lika värde och utvecklingsmöjligheter

Ansvarstagande, delaktighet, lyhördhet och flexibilitet är några av de ledord som vi arbetar med aktivt. 


Vi har också en stark förankring i frågor rörande etik, miljö och uthållig utveckling.

VÅR BAKGRUND


Till bolaget finns ett stort antal enskilda konsulter knutna som arbetar hel- eller deltid som underkonsulter till RF. Dessa bor och arbetar på flera platser i hela landet, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivitet inom rikstäckande projekt.


Riddarfjärdens konsulter har olika bakgrund, exempelvis psykolog, psykoterapeut, civilekonom, civilingenjör. Några har dessutom egna chefskarriärer bakom sig.


Denna mix av olika kompetenser är en väsentlig del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger möjlighet att arbeta med frågor från många perspektiv. Kompetensen upprätthålls genom årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna.


Inom främst det statliga ramavtalsområdet har RF också samarbeten med flera andra konsultbolag, däribland IPF AB (ägt av Uppsala Universitet) samt Implement Consulting Group.