Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Agneta Nordstrand

AGNETA NORDSTRAND

AGNETA

SENIOR PARTNER & KONSULT

Agneta Nordstrand har runt 20 års erfarenhet av arbete med frågor som rör chefs-, ledar- och medarbetarskap, i roller som chef, stödfunktion och konsult. Hon har tidigare varit verksam som HR-chef/administrativ chef/lönechef samt HR-konsult vid bland annat Enköpings kommun, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset och Capio Psykiatri.


Hon är sedan 2016 senior partner vid Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling. Agneta arbetar med utgångspunkt i utvecklande ledarskap – ”transformational leadership" (enl Bass och Avolio) som modellen kallas på engelska – oavsett om det handlar om grupputveckling, individuell handledning eller andra former av insatser.


Agneta Nordstrand använder kärnan i det utvecklande ledarskapet där chefen/ledaren är ett föredöme, inspirerar/motiverar och skapar delaktighet men också adresserar svåra situationer på ett sätt som gör att medarbetarna växer, utvecklas och ges förutsättningar för kontinuerligt utökat ansvarstagande.