Ledarskapsutbildningar för chefer i stat, kommun & landsting och näringsliv.

Riddarfjärdsmetoden används idag för att utbilda ledare över hela världen.

Ramavtal med Kammarkollegiet inom
statlig sektor

Riddarfjärden
Meny