Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Tillitsbaserat Ledarskap

TILLITSBASERAT LEDARSKAP

Tillitsbaserat ledarskap är speciellt inriktat mot chefer i staten samt övrigt offentlig sektor som har behov av en grundläggande och heltäckande ledarutbildning eller som känner att det är dags att fräscha upp sina kunskaper inom ledarskapsområdet.


Fokus ligger på att skapa tydlighet om hur tillit uppkommer och att träna chefer och ledare i praktiska verktyg och metoder som gynnar ökad tillit.

NÄSTA KURS

Datum 2023


Planering pågår med start mars/april


Pris


Kostnad för programmet
28 900 kr exkl. moms
(inklusive tester och lokal)


Kostnad för mat och logi
ca. 8 000 kr exkl. moms tillkommer.

Om

Programmet genomförs två gånger per år. Som teoretisk grundval utgår vi från det senaste inom ledarskapsforskningen, Transformational Leadership. Chefer som uttrycker ett ledarskap baserat på denna teoribas har i vetenskapliga studier visat sig vara mer framgångsrika än chefer med ett mera konventionellt ledarskap.

Innehåll

I utbildningen ingår ett komplett koncept, inklusive 360-graderstest, för att utveckla chefer i riktning mot ett Utvecklande Ledarskap, vilket är den svenska versionen av Transformational Leadership, utvecklad av Försvarshögskolan. Eftersom vi inom Riddarfjärden har en nära koppling till den akademiska världen så kommer vi också erbjuda de mest aktuella rönen från forskningen inom ledarskap. Deltagarna kommer också tränas i praktiska ledarverktyg, och få ökad kunskap om hur varje enskilt verktyg bidrar till ett tillitsbaserat ledarskap.


Deltagarna kommer genom programmet också att ha utvecklat ett kollegialt nätverk med andra chefer inom statsförvaltningen/ offentlig sektor genom att många olika organisationer representeras. Detta ger erfarenhetsmässigt stora möjligheter till lärande och korsbefruktande diskussioner vid utbildningstillfällena.