Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Svåra samtal

SVÅRA SAMTAL

Känner du stress, obehag eller otrygghet inför samtal med dina medarbetare där du behöver framföra oönskade beslut, oönskad feedback eller möta starka känslor?

NÄSTA START

Datum


Torsdag 27 oktober

Kl. 08:30-12:00

Plats


Digitalt via Zoom


Pris


Priset är 2850 kr, exkl. moms
Paketpris 10 000 kr exkl. moms

om du bokar 4 av våra digitala kurser samtidigt

Om

Det här är en öppen kurs för dig som i din roll som chef/ ledare eller medarbetare vill känna dig mer trygg i situationer där du behöver framföra oönskade beslut, oönskad feedback, möta starka känslor eller på annat sätt hantera svåra samtal.

  

Innehåll

Syftet är att deltagarna går från utbildningen med en ökad förståelse över vad som händer under s k svåra samtal, hos både den som ger information och den som tar emot ett svårt besked, och att träna verktyg som kan användas både före, under och efter samtalet för att skapa ökad trygghet och lärande.


 • Det händer i hjärnan när vi får svåra besked.
 • Metoder för att genomföra svåra samtal. 
  • Vad kan vi tänka på inför - under – efter svåra samtal. 


  Pedagogiken är processinriktad och upplevelsebaserad.

  Det innebär att vi varvar korta teorigenomgångar med träning i olika verktyg och reflektion både individuellt och i grupper.

  Omfattning

  Kursen omfattar 1 halvdag (3,5 tim) och genomförs digitalt i Zoom med kursledare Lena Amnäs.


  Du behöver ha tillgång till kamera på din dator för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 


  Kursen ställs in vid färre än 5 deltagare. Maxantalet för denna kurs är 12 deltagare .