Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Självledarskap

SJÄLVLEDARSKAP

Vill du ha större fokus och klarhet i vardagen? Bli bättre på att sätta gränser, för dig själv och andra? Driva din egen utveckling utifrån vad som är viktigt för dig?  

Självledarskap är förmågan att leda sig själv, det vill säga analysera den egna situationen och förutsättningarna, coacha sig själv att ta fram önskeläge och skifta perspektiv, samt att hålla i och driva egen utveckling. Att leda sig själv innebär att ta ökat ansvar för egna behov och önskemål och därmed att öka chansen att få balans i livet, må bra och lägga fokus på rätt saker.  

NÄSTA START

Datum


Fredag 9 september

Kl. 08:30-12:00

Plats


Digitalt via Zoom


Pris


Priset är 2850 kr, exkl. moms
Paketpris 10 000 kr exkl. moms

om du bokar 4 av våra digitala kurser samtidigt

Om

Det här är en öppen kurs för dig som vill få ökad kontroll och översikt utifrån din egen roll - chef, ledare eller medarbetare – och som vill få ökad förståelse för hur du kan ta ett större ansvar för dina egna behov och möjligheter.  

Innehåll

Syftet är att deltagarna går från utbildningen med en större förståelse för vad det innebär att leda sig själv, varför det är viktigt samt metoder och verktyg att använda i sitt eget självledarskap. 


  • Kunskap om vad det innebär att leda sig själv (vad är det man faktiskt gör) 
  • Konkreta verktyg för att kartlägga behov, mål, värderingar, drivkrafter och ta fram egna handlingsplaner
  • Träna i grupp och utifrån egna case 


Pedagogiken är processinriktad och upplevelsebaserad. Det innebär att vi varvar korta teorigenomgångar med träning i olika verktyg och reflektion både individuellt och i grupper. 

Omfattning

Kursen omfattar 1 halvdag 3,5 tim och genomförs digitalt i Zoom med handledare Lena Amnäs.


Du behöver ha tillgång till kamera på din dator för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 


 Kursen ställs in vid färre än 5 deltagare. Maxantalet för denna kurs är 12 deltagare .