Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Konflikthantering

KONFLIKT

HANTERING

Vill du veta hur du kan hantera situationer när det är jobbigt och det skaver i gruppen? Känner du att du inte vet när och hur du ska göra när missförstånd och slitningar uppstår? Vill du förstå hur konflikter uppstår?  

NÄSTA START

Datum


Måndag 21 november

Kl. 13:00-16:30

Plats


Digitalt via Zoom


Pris


Priset är 2850 kr, exkl. moms
Paketpris 10 000 kr exkl. moms

om du bokar 4 av våra digitala kurser samtidigt

Om

Det här är en öppen kurs för dig som kanske arbetar som chef/ledare, samordnare, projekt- eller arbetsledare som vill få ökad förståelse för vad som skapar och driver konflikter. När du gått kursen har du fått verktyg och tagit del av insikter för att hantera dig själv och olika situationer som kan uppstå.  

Innehåll

Konflikthantering – för dig som vill få ökad förståelse för vad som skapar och driver konflikt, och vad du som chef eller ledare kan och bör göra för att hantera olika situationer som kan uppstå.


  • Orsaken till att konflikter och meningsskiljaktigheter uppkommer.
  • Hur vi reagerar vid konflikter och meningsskiljaktigheter.
  • Hur hanterar du en konflikt?
  • Kommunikation, konfliktsamtal, svåra samtal - träning
  • Reflektion individuellt och i grupp


Pedagogiken är processinriktad och uplevelsebaserad. Det innebär att vi varvar korta teorigenomgångar med träning i olika verktyg och reflektion både individuellt och i grupper.

Omfattning

Kursen omfattar 1 halvdag (3,5 tim) och genomförs digitalt i Zoom med kursledare Josefin Rasmuson.


Du behöver ha tillgång till kamera på din dator för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 


Kursen ställs in vid färre än 5 deltagare. Maxantalet för denna kurs är 12 deltagare .