Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Feedback

FEEDBACK

Tycker du att det känns jobbigt att ge feedback till dina medarbetare? Möts du ofta av ilska eller ledsamhet när du ger feedback? Skulle du önska att det fanns en mer utbredd feedbackkultur i din arbetsgrupp?  

NÄSTA START

Datum


Fredag 30 september

Kl. 08:30-12:00

Plats


Digitalt via Zoom


Pris


Priset är 2850 kr, exkl. moms
Paketpris 10 000 kr exkl. moms

om du bokar 4 av våra digitala kurser samtidigt

Om

Det här är en öppen kurs för dig som kanske arbetar som chef/ledare, samordnare, projekt- eller arbetsledare som vill bli bättre på att ge och ta emot feedback på ett sätt som skapar motivation, engagemang och lärande.   

Innehåll

Syftet är att deltagarna går från utbildningen med större förståelse för vad som händer i hjärnan när man får oväntad (negativ) feedback, hur man kan ge feedback på sätt som ökar chanserna att feedbacken blir konstruktiv, samt hur man som chef och ledare kan skapa en positivt laddad feedbackkultur i den egna arbetsgruppen. 


  • Det händer i hjärnan när vi får oväntad (och önskad) feedback .
  • Praktiska verktyg att ge feedback för att på ett positivt och framåtsyftande sätt.

  • Metoder för att bygga feedbackkultur i den egna arbetsgruppen 
  • Från feedback till feedforward 


Pedagogiken är processinriktad och upplevelsebaserad.

Det innebär att vi varvar korta teorigenomgångar med träning i olika verktyg och reflektion både individuellt och i grupper.

Omfattning

Kursen omfattar 1 halvdag (3,5 tim) och genomförs digitalt i Zoom med kursledare Lena Amnäs.


Du behöver ha tillgång till kamera på din dator för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 


Kursen ställs in vid färre än 5 deltagare. Maxantalet för denna kurs är 12 deltagare .