Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Coachande Ledarskap

COACHANDE

LEDARSKAP

Funderar du på varför du inte får tid till det som du tänkt göra? Eller varför dina duktiga kollegor, medarbetare eller underställda inte är så självgående som du skulle önska? "Curlar" du dina kollegor, medarbetare eller underställda? 

NÄSTA START

Datum


Måndag 12 december

Kl. 13:00-16:30

Plats


Digitalt via Zoom


Pris


Priset är 2850 kr, exkl. moms
Paketpris 10 000 kr exkl. moms

om du bokar 4 av våra digitala kurser samtidigt

Om

Det här är en öppen kurs för dig som kanske arbetar som chef/ledare, samordnare, projekt- eller arbetsledare som vill bli bättre på att lyssna och ta tillvara dina medarbetares/underställdas/kollegors kompetens och problemlösningsförmåga. Detta är en kurs för dig som vill öka engagemanget och motivationen i din grupp. 

Innehåll

Genom coachande ledarskap ökar du engagemanget i din grupp. Engagemang föds och utvecklas när vi känner tillit och trygghet, när vi blir sedda och lyssnade på, när vi får stöd och möjlighet att utveckla vår fulla potential. Bli en coachande ledare!


  • Vad är det att ha ett coachande förhållningssätt?

  • Verktyg för ett coachande förhållningssätt – vad innebär det och hur gör man?

  • Olika frågetyper och lyssnarnivåer – träning

  • Reflektion individuellt och i grupp

Pedagogiken är processinriktad och uplevelsebaserad. Det innebär att vi varvar korta teorigenomgångar med träning i olika verktyg och reflektion både individuellt och i grupper.

Omfattning

Kursen omfattar 1 halvdag (3,5 tim) och genomförs digitalt i Zoom med kursledare Josefin Rasmuson.


Du behöver ha tillgång till kamera på din dator för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 


Kursen ställs in vid färre än 5 deltagare. Maxantalet för denna kurs är 12 deltagare .