Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Kunder

KUNDER

Riddarfjärdens kunder kommer från både privat och offentlig sektor. På den privata sidan arbetar vi huvudsakligen med chefsutbildningar för globala företag.

Genom den breda erfarenheten av att arbeta med chefer i olika typer av organisationer kan Riddarfjärden erbjuda olika perspektiv på ledarskapet och de utmaningar som chefer står inför.


Inom det offentliga området, vilket utgör ca 80 % av vår affärsverksamhet har vi ramavtal med staten och Region Stockholm. Här arbetar vi med allt från ledningsgruppsutveckling, chefsutbildningar och chefshandledning till Management Audit.


Inom det privata näringslivet har vi arbetat med flera globala företag, bland annat Electrolux och Husqvarna. Riddarfjärden erbjuder här ett internationellt koncept vad avser chefsutbildning för första och andra linjens chefer.


Ett stort antal utbildningar med hittills totalt mer än 1 750 deltagande chefer, har under de senaste åren genomförts i 14 länder på 10 olika språk enligt Riddarfjärdens upplägg och får genomgående toppbetyg av såväl deltagare som utbildare.


Vi har hittills utbildat konsulter som genomför vårt koncept i USA, Kina, Brasilien, Australien, Egypten, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Rumänien och Polen.

VÅRA KUNDER

LÖPANDE AVTAL

Vi har löpande avtal med Regeringskansliet, Karolinska Universitetssjukhuset, Riksrevisionen, Migrationsverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Boverket, Region Sörmland, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen, Statens institutionsstyrelse (SiS) och Region Stockholm.

RAMAVTAL KAMMARKOLLEGIET

Vi har ramavtal inom hela statliga sektorn via Kammarkollegiet. 

KUNDER

Vi har kunder som Danderyds sjukhus, Storstockholms Lokaltrafik (SL), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karlstad Universitet, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, SKL Toppledarprogrammet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Folkhälsomyndigheten, Stockholms Läns Landstingsområde (SLSO), Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Landstinget i Uppsala Län och Region Gävleborg.