Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Dan Johansson

DAN JOHANSSON

DAN

SENIOR KONSULT

Dan Johansson har arbetat med ledarskapsutveckling de senaste 25 åren. Arbetet har inriktats på alla nivåer av ledare, från nyblivna första linjens chefer till arbete med ledningsgruppsutveckling. Arbetet har fördelat sig ungefär lika mellan offentlig sektor och det privata näringslivet.


Dan Johansson har också utbildats i handledning vid St Lukasstiftelsen i Stockholm. Utbildningens omfattning motsvarar 30 universitetspoäng. Han har också utbildning i Riddarfjärdsmetoden®

för chefshandledning, en metod som i forskning visat sig ge goda resultat.


Han har många års erfarenhet av chefshandledning i grupp och individuellt. Innan han började arbeta som konsult arbetade Dan som chef totalt 8 år på Comviq AB och Sveriges Radio. På Sveriges Radio var Dan regelbundet övergripande ansvarig för att alla radions utsändningar fungerade och på Comviq totalt ansvarig för att mobiltelefonnätet fungerade. Dan var också medlem i Comviqs ledningsgrupp.