Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
Konsulter

KONSULTER

Alla Riddarfjärdens konsulter är seniora enligt Kammarkollegiets upphandling.

Riddarfjärdens konsulter kommer från olika bakgrunder, t. ex. psykolog, psykoterapeut, civilekonom och civilingenjör. Några har också yrkeserfarenhet från egna chefskarriärer och topptjänster. Tillsammans innehar de en bred kompetens som är en självklar del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger oss möjlighet att arbeta med frågor från olika perspektiv.


Vi har utbildat oss gemensamt i Riddarfjärdens olika metoder och vi upprätthåller vår konsultkompetens genom bland annat årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna. 


Utöver de konsulter som listas nedan har vi ett brett nätverk av Riddarfjärden konsulter. Detta gör oss till ett av de starkaste och mest flexibla konsultföretagen på den svenska marknaden.

VI PÅ RIDDARFJÄRDEN

JAN EDENIUS

VD/SENIOR PARTNER

En av Riddarfjärdens grundare med över 30 års erfarenhet av ledarskap och utveckling.

AGNETA NORDSTRAND

SENIOR PARTNER

Senior partner sedan 2016 och har över 20 års erfarenhet av ledarskap och utveckling.

BRITA BJÖRKHAGEN

SENIOR PARTNER

Senior ledarskapskonsult och har mer än 10 års erfarenhet av organisationsutveckling.

DAN JOHANSSON

SENIOR KONSULT

Senior konsult och har över 25 års erfarenhet av ledarskap och utveckling.

JOSEFIN RASMUSON

KONSULT/SAMORDNARE

Konsult/coach och samordnare för anbud, konsulter och för större kunduppdrag.

LENA AMNÄS

KONSULT

Ledarskapskonsult sedan 2014

CATRIN VÄRNLUND

EKONOMI

Ekonomiansvarig och sköter allt som har med ekonomi att göra.

EVA EKROTH

ADMINISTRATION

Administratör och sköter det mesta inom administration och digital närvaro.