Ulrika Rasmuson

Ulrika Rasmuson

E-mail: ulrika.rasmuson@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 540 36 85

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult med särskild inriktning på chefsutbildning och ledarutveckling. Genomför chefsutbildningsprogram på grundläggande och strategisk nivå inom statsförvaltningen. Utbildar chefer i internationella program inom näringslivet. Utbildar konsulter som håller i ledarskapsutbildningar i internationell miljö (Asien, Nord- och Sydamerika, Australien och Europa).

Erfarenhet
Har mer än tio års erfarenhet av olika chefspositioner i organisationer och myndigheter. Verksam som ledarskapskonsult sedan slutet av 90-talet.

Utbildningsbakgrund
Civilingenjör, KTH
Handledarutbildning, St Lukas

Befattningar
1999-              Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, partner och seniorkonsult
1997-1999   Sinova AB, seniorkonsult
1991-1997   Svenska Naturskyddsföreningen, generalsekreterare (94-97)
1987-1991   Länsstyrelsen i Stockholm, chef för Miljövårdsenhetens industrisektion
1977-1987  Naturvårdsverket, handläggare av miljöskyddsärenden
1974-1977  Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljövårdsenheten

Licensierad att använda följande testmetoder
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Management Research Group
Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

Övrigt
Styrelseerfarenhet från Naturvårdsverkets styrelse, Naturhistoriska Riksmuseet, Naturskyddsföreningens Förlag AB, SIS Miljömärkningsstyrelse samt Industriforskningsstiftelsen Trätek. Ledamot av styrelsen för Världsnaturfonden WWF Sverige samt Roburs Etik- och Miljöråd.

Ulrika Rasmuson

Riddarfjärden
Meny