.

RIDDARFJÄRDENS KONSULTATION vilar på humanistisk grund och tro på alla människors lika värde och utvecklingsmöjligheter. Ansvarstagande, delaktighet, lyhördhet och flexibilitet är några av de ledord som vi arbetar med aktivt. Vi har också en stark förankring i frågor rörande etik, miljö och uthållig utveckling.

 • Värderingar
 • Samarbetspartners
 • Omomssbild4

  .

  RIDDARFJÄRDEN samarbetar med flera företag inom ledarskapsområdet. Till dessa hör:

  Samarbete kring projekt och upphandlingar ger betydligt större möjligheter till bredd och flexibilitet inför kundens behov. Vidare anlitar vi experter och forskare inom olika områden som exempelvis etik och genusfrågor vid behov.

   

   

 • Vetenskapligt beprövade metoder
 • .

  RIDDARFJÄRDEN STRÄVAR EFTER att all vår konsultation baseras på vetenskaplig grund. Vi följer kontinuerligt forskningen inom ledarskap och har flera pågående forskningssamarbeten. Vi har också utvecklat den vetenskapligt beforskade Riddarfjärdsmetoden® för chefshandledning i grupp. Se exempel nedan:

  • Chefshandledning i grupp (backstage grupper), Karolinska Institutet, MCC, Prof Christer Sandahl.
  • Resultat- och kvalitetsmätning inom ledning och organisation, Univ lekt Gunnar Augustsson, Mittuniversitetet.
  • LSI Ledarstilsinventorium, Universitetet i Mannheim, Prof Wittman.

  Vår ledarskapssyn utgår genomgående från det senaste inom ledarskapsforskningen, dvs Transformational Leadership, eller Utvecklande Ledarskap som den svenska modellen kallas (utvecklad av Försvarshögskolan),  Group Development Questionnaire (S. Wheelan) och Myers Briggs MBTI.

 • Organisation
 • gul

Riddarfjärden
Meny