Omomssbild4

.

RIDDARFJÄRDEN samarbetar med flera företag inom ledarskapsområdet. Till dessa hör:

Samarbete kring projekt och upphandlingar ger betydligt större möjligheter till bredd och flexibilitet inför kundens behov. Vidare anlitar vi experter och forskare inom olika områden som exempelvis etik och genusfrågor vid behov.

 

 

 • Värderingar
 • .

  RIDDARFJÄRDENS KONSULTATION vilar på humanistisk grund och tro på alla människors lika värde och utvecklingsmöjligheter. Ansvarstagande, delaktighet, lyhördhet och flexibilitet är några av de ledord som vi arbetar med aktivt. Vi har också en stark förankring i frågor rörande etik, miljö och uthållig utveckling.

 • Samarbetspartners
 • Vetenskapligt beprövade metoder
 • .

  RIDDARFJÄRDEN STRÄVAR EFTER att all vår konsultation baseras på vetenskaplig grund. Vi följer kontinuerligt forskningen inom ledarskap och har flera pågående forskningssamarbeten. Vi har också utvecklat den vetenskapligt beforskade Riddarfjärdsmetoden® för chefshandledning i grupp. Se exempel nedan:

  • Chefshandledning i grupp (backstage grupper), Karolinska Institutet, MCC, Prof Christer Sandahl.
  • Resultat- och kvalitetsmätning inom ledning och organisation, Univ lekt Gunnar Augustsson, Mittuniversitetet.
  • LSI Ledarstilsinventorium, Universitetet i Mannheim, Prof Wittman.

  Vår ledarskapssyn utgår genomgående från det senaste inom ledarskapsforskningen, dvs Transformational Leadership, eller Utvecklande Ledarskap som den svenska modellen kallas (utvecklad av Försvarshögskolan),  Group Development Questionnaire (S. Wheelan) och Myers Briggs MBTI.

 • Organisation
 • gul

  Riddarfjärden finns över hela landet

  Riddarfjärdens ledningsgrupp består av Jan Edenius, Ulrika Rasmuson, Magnus Bäckstrand och Dan Johansson. Till bolaget finns ett stort antal enskilda konsulter knutna som arbetar hel- eller deltid som underkonsulter till RF. Dessa bor och arbetar på flera platser i hela landet, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivitet inom rikstäckande projekt. Inom främst det statliga ramavtalsområdet har RF också samarbeten med flera andra konsultbolag, däribland IPF AB (ägt av Uppsala Universitet) samt Implement Consulting Group. Se mer om detta under Samarbetspartners.

  Riddarfjärdens konsulter har olika bakgrund, exempelvis psykolog, psykoterapeut, civilekonom, civilingenjör. Några har dessutom egna chefskarriärer bakom sig. Denna mix av olika kompetenser är en väsentlig del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger möjlighet att arbeta med frågor från många perspektiv. Kompetensen upprätthålls genom årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna.

Riddarfjärden
Meny