Riddarfjärden finns över hela landet

Riddarfjärdens startades av Jan Edenius, Ulrika Rasmuson, Magnus Bäckstrand och Dan Johansson. Idag består ledningsgruppen av Jan, Magnus, Dan och Agneta Nordstrand, som ersatt Ulrika Rasmuson som partner då Ulrika gick i pension 2017. Till bolaget finns ett stort antal enskilda konsulter knutna som arbetar hel- eller deltid som underkonsulter till RF. Dessa bor och arbetar på flera platser i hela landet, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivitet inom rikstäckande projekt. Inom främst det statliga ramavtalsområdet har RF också samarbeten med flera andra konsultbolag, däribland IPF AB (ägt av Uppsala Universitet) samt Implement Consulting Group. Se mer om detta under Samarbetspartners.

Riddarfjärdens konsulter har olika bakgrund, exempelvis psykolog, psykoterapeut, civilekonom, civilingenjör. Några har dessutom egna chefskarriärer bakom sig. Denna mix av olika kompetenser är en väsentlig del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger möjlighet att arbeta med frågor från många perspektiv. Kompetensen upprätthålls genom årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna.

gul

Riddarfjärden finns över hela landet

Riddarfjärdens startades av Jan Edenius, Ulrika Rasmuson, Magnus Bäckstrand och Dan Johansson. Idag består ledningsgruppen av Jan, Magnus, Dan och Agneta Nordstrand, som ersatt Ulrika Rasmuson som partner då Ulrika gick i pension 2017. Till bolaget finns ett stort antal enskilda konsulter knutna som arbetar hel- eller deltid som underkonsulter till RF. Dessa bor och arbetar på flera platser i hela landet, vilket ger möjlighet till större flexibilitet och effektivitet inom rikstäckande projekt. Inom främst det statliga ramavtalsområdet har RF också samarbeten med flera andra konsultbolag, däribland IPF AB (ägt av Uppsala Universitet) samt Implement Consulting Group. Se mer om detta under Samarbetspartners.

Riddarfjärdens konsulter har olika bakgrund, exempelvis psykolog, psykoterapeut, civilekonom, civilingenjör. Några har dessutom egna chefskarriärer bakom sig. Denna mix av olika kompetenser är en väsentlig del av Riddarfjärdens kunskapsbas och ger möjlighet att arbeta med frågor från många perspektiv. Kompetensen upprätthålls genom årliga utbildningsinsatser och regelbunden handledning av konsulterna.

Riddarfjärden
Meny