s

s

 

Statlig sektor

Riddarfjärden har flera ramavtal inom offentlig sektor och staten har blivit en av våra huvudkunder. Vi är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag. Vi har haft ramavtal med KKR och Verva och har nu ett förnyat ramtavtal för Kammarkollegiet. Vi har genomfört uppdrag inom många av Sveriges myndigheter som till exempel Ekobrotts-myndigheten, Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens institutionsstyrelse, Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholms universitet, Kriminalvården, Finansinspek-tionen, Riksgälden, Domstolsverket, Fastighetsverket, Mittunivers- itetet, Fortifikationsverket, Arbetsmiljöverket, Karlstads Universitet m fl.


s

s

 

Riddarfjärden
Meny