s

ss

Ungern och Sverige. Vi utbildar kontinuerligt konsulter från nytillkommande länder.

Privat sektor

Inom det privata näringslivet har vi arbetat med flera globala företag, bland annat Electrolux och Husqvarna. Riddarfjärden erbjuder här ett internationellt koncept vad avser chefsutbildning för första och andra linjens chefer. Ett stort antal utbildningar med hittills totalt mer än 1 750 deltagande chefer, har under de senaste åren genomförts i 14 länder på 10 olika språk enligt Riddarfjärdens upplägg och får genomgående toppbetyg av såväl deltagare som utbildare.

Vi har hittills utbildat konsulter som genomför vårt koncept i USA, Kina, Brasilien, Australien, Egypten, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Rumänien, Polen,

s

ss

Ungern och Sverige. Vi utbildar kontinuerligt konsulter från nytillkommande länder.

Riddarfjärden
Meny