s

Kommun och landsting

Vi har flera  stora kunder inom kommun och landsting. Exempelvis ansvarar vi för chefsutbildning och chefsgruppshandledning inom Karolinska Universitets- sjukhuset. Ett annat exempel är att vi tillsammans med IPF genomför Toppledarprogrammet på uppdrag av SKL. Detta görs för chefer på högsta nivå inom kommuner och landsting. Ett ytterligare exempel är att vi Inom Stockholms Stad utbildat och handlett ett 60-tal interna samtalsledare som lett chefshandledningsgrupper för mer än 800 chefer. Programmet har utvärderats och beforskats av Karolinska institutet.

 

s

Riddarfjärden
Meny