Riddarfjärden har löpande avtal med följande organisationer

Regeringskansliet

Karolinska Universitetssjukhuset

Riksrevisionen

Migrationsverket

Myndigheten för Yrkeshögskolan

Boverket

Region Sörmland

Strålsäkerhetsmyndigheten

Transportstyrelsen

Statens institutionsstyrelse(SiS)

Stockholms Läns Landsting

Övriga kunder:

Ekobrottsmyndigheten

SKL Toppledarprogrammet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Folkhälsomyndigheten

Kriminalvården

Danderyds Sjukhus

Stockholms Läns Landstingsområde (SLSO)

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Landstinget i Uppsala Län

Region Gävleborg

Storstockholms Lokaltrafik

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Karlstads Universitet

Luleå Tekniska Universitet

Domstolsverket

Husqvarna AB

Pensionsmyndigheten

Polisen

Electrolux AB

Försvarsmakten

Kompetensrådet för Utveckling i Staten(KRUS)

Stockholms stad

IT ledarna

Bonniers

Verva

Statens fastighetsverk

Sveriges Lantbruksuniversitet

TNT

Fortifikationsverket

SEB

Karolinska Institutet

Sveriges Radio

Riksgälden

Finansinspektionen

Rymdbolaget

Svenska Spel

Södertörns Brandförsvarsförbund

Stockholms Branförsvar

Täby Kommun

Huddinge kommun

Tillväxtverket

Mittuniversitetet

Skolverket

Naturvårdsverket

Stockholms Universitet

Patent- och registreringsverket

 

Riddarfjärden
Meny