ulf giege

Ulf Giege

E-mail: ulf.giege@riddarfjarden.com
Tel: 08-50 63 62 95
Mobil: 070- 456 60 31

Nuvarande arbete

Sedan 2015 samarbetar Ulf med Riddarfjärden och han är i nuläget projektanställd som senior ledarskapskonsult inom området ledningsgruppsutveckling, ledarutbildning samt individuell handledning och chefshandledning i grupp.

Erfarenhet

Ulf Giege började sin karriär inom försvaret där han också arbetade med ledarutveckling. Ulf gick sedan vidare till FMV, där han efter 10 år som byråchef och överingenjör började arbeta som ledarutvecklare år 2000. Mellan 2002 och 2004 verkade han som linjechef med ansvar för funktionerna HR, IT, Ekonomi, Granskning och Administration (med ca 200 underställda medarbetare). Sedan 2004 verkar Ulf som ledarskapskonsult utifrån sitt eget företag Quest Leadership med fokus på omfattande ledarutvecklingsinsatser inkl individuell handledning, utbildningar och ledningsgruppsutveckling, för både statliga myndigheter och privata företag.

Utbildningsbakgrund

Försvarshögskolans högre tekniska kurs (MSc)

Handelshögskolan (MBA)

Legitimerad psykoterapeut (Finland)

Gestaltinstitutet i Skandinavinens fyraåriga utbildning till gestaltpsykoterapeut och organisationskonsult.

Antagen som forskarstuderande/doktorand vid KTH inom området Industriell Ekonomi och Organisation. (1994)

Befattningar

 • Seniorkonsult vid Questleadership, 2004 – ff
 • Linjechef vid Försvarets Materielverk, 2002-2004. Ansvarig för funktionerna HR, IT, Ekonomi, Granskning och Administration (cirka 200 personer)
 • Ledarutvecklare vid Försvarets Materielverk 2000-2002.
 • Byråchef och överingenjör vid Försvarets Materielverk, 1989-1999.
 • Major i armén, 1975-1989.

Licensierad att använda följande metoder

 • Utbildning till regementsofficer

Övriga utbildningar och licensieringar:

 • When cultures meet. UK
 • Barrett Values Centre, Culture Transformation Tools Training, Part 1 and 2
 • Immunity to change. Facilitators workshop. USA
 • GDQ, The Group Development Questionnarie
 • LPF, Leadership Development Framework, UK.
 • Fördjupad utbildning i konflikthantering
 • Organizational Climate Survey, Hay Group, USA
 • The Organization Workshop. USA
 • Belbin Team Role Accreditation Course. UK
 • Emotional Competence Inventory Training Program, Hay Group, UK
 • Teaching Negotiation in the Corporation, Harvard University, USA
 • Leading Organizational Change Program, Wharton School, USA
 • Försvarets högre kurs i ledarskap (KLLOK)

 

 

ulf giege

Riddarfjärden
Meny