Sonja Berggren

Sonja Berggren

E-Mail: sonja.berggen@riddarfjarden.com
Mobil: 070 – 676 46 23

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult med särskild inriktning på lednings- och ledarutveckling. Arbetar som ledningsstöd i förändrings- och utvecklingsprocesser, medverkar i strategiska lednings- utvecklingsprogram och som  handledare för chefer på olika nivåer, enskilt och i grupp.

Erfarenhet
Har varit verksam som organisationskonsult inom Sinova och sedermera Right Sinova mellan 1986 och 2005. Varit ordförande i Sinovas styrelse och under åren 2000-2005 VD för Right Sinova.

Utbildningsbakgrund
Diplomerad marknadsekonom (DIHM)
Akademiska betyg i pedagogik och sociologi
Ersta-Sköndal Högskola, Leda i Förändring

Befattningar
2008- Riddarfjärden
2005- Probus Konsult AB, seniorkonsult
1986-2005 Sinova, Right Sinova, VD, seniorkonsult
1978-1986 Statens institut för personalutveckling, konsult och programansvarig
1975-1978 Kungl Tekniska Högskolan, institutionssekreterare, personalutbildare

Licensierad att arbeta med
The Human Element® THE och Beyond Conflict (Will Schutz Associates).
Interpersonal dynamics Inventory (IDI)
Leadership Effectiveness Analysis (LEA) Management Research Group
Samt olika utbildningar i Systemisk Management (Peter Lang) och Appreciative Inquiry och
kognitiv beteendeterapi, KBT.

Övrigt
Vice ordförande i branschföreningen Sveriges Managementkonsulter 2005-2008. Ersta Diakoni, Vändpunkten, kursledare för anhöriga till missbrukare, barn och/eller vuxna. Frivilligledare Röda Korset, Läxstöd till invandrare.

Sonja Berggren

Riddarfjärden
Meny