pia1-6 copy

Pia Fredriksson

Email: pia.fredriksson@riddarfjarden.com

Tel: 08 – 50 63 62 95

Mobil: 070 – 516 96 32

Nuvarande arbete
Sedan 2000 driver Pia egen verksamhet som organisationskonsult och arbetar i stor utsträckning tillsammans med andra konsulter i konsultnätverk eller som underleverantör till större konsultföretag. Uppdragen kommer såväl från offentlig verksamhet som näringslivet. Mycket handlar om stöd och utveckling av chefer i olika former, men också att skapa effektivare samarbetsformer som t ex ledningsgruppsutveckling och teamarbete. Pia har gedigen erfarenhet av att arbeta med stöd till chefer i samband med krävande situationer som t ex konflikter och stökiga omorganisationer. En specialité är att hjälpa grupper som fastnat i destruktiva mönster att hitta konstruktiva vägar vidare.

Erfarenhet
Pia Fredriksson är PA-socionom och diplomerad organisationskonsult med mer än 25 års erfarenhet som både intern- och extern konsult i personal-, ledarskaps-  och organisationsfrågor.

 

Utbildningsbakgrund
Förvaltninssocionom med Personaladministrativ inriktning, Göteborgs Universitet

Biträdande Psykolog, Göteborgs Universitet

Diplomerad organisationskonsult, Gestaltakademin i Skandinavien

Makt och kön, Umeå Universitet

Pedagogik i praktiken, Örebro Universitet

Arbetsmiljöinstitutets utbildning för beteendevetare med inriktning mot organisationsutveckling

Personalsocialt arbete, Stockholms Universitet

 

Befattningar
2000- pågående   Organisationskonsult i egen verksamhet samt i några större konsultföretag

2009-2010  Ledarutvecklare på Umeå Universitet (halvtid)

2004- pågående  Lärare på Gestaltakademins organisationslinje

2009-2012   Redaktör för Bonniers ledarskapshandbok ”Praktiskt Ledarskap” (projekt)

1996.2000  Ledar- och organisationsutvecklare, Umeå kommun

1991-1998   Beteendevetare, Kommunhälsan i Umeå

1987 -1991  Personalsekreterare, Landstinget Dalarna

1985-1987   Personalassistent, Hedemora kommun

 

Licensierad att använda följande testmetoder
Core Quality, daniel Offman, GRO organisationsutveckling

TLI, transformerande ledarskap, Ledarskapscentrum

FARAX, Farax group
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
GDQGroup Development Questionnaire (Wheelan 2005)

Diplomerad Zen-coach, Kåre Landfald Zen Coaching effortless transformation

Storgruppsmetodik, Provins fem

Stress- och arbetsmiljöprofil, Winmar

Debriefinghandledare, SOSCON

Teambuildinghandledare, Risling & Partners

LOTS-coach

pia1-6 copy

Riddarfjärden
Meny