Marie Öden

Marie J:son Öden

E-mail: marie.oden@riddarfjarden.com
Tel: +46 (0) 8 – 50 63 62 95
Mobil: +46 (0) 708 – 61 22 35

Nuvarande arbete
Arbetar som process- och ledarskapskonsult med inriktning på utveckling av ledare och ledningsgrupper, urval vid rekrytering, förändringsprocesser, konflikthantering samt chefscoaching. Genomför utbildningsprogram för  chefer och medarbetare, i bland annat konsultativt förhållningssätt och utvecklingssamtal.

Erfarenhet
Över 20 års erfarenhet som organisationspsykolog i företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor samt mer än 15 års erfarenhet som klinisk psykolog och privatpraktiserande psykoterapeut.

Utbildningsbakgrund
Leg psykolog, Uppsala Universitet
Leg psykoterapeut, Karolinska Institutet
Specialistutbildning i personlighetsdiagnostik, Ericastiftelsen
UGL-utbildning, Karolinska Institutet
Psykologiska processer i organisationer, Karolinska Institutet

Befattningar
2001-             Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, seniorkonsult
1995-              Talk Point AB, ägare och seniorkonsult
1981-1995   Stockholms Läns Landsting, Psykologkonsult
1975-1977   Scandinavian och American Express, Reseproducent

Licensierad att använda följande metoder
Mayers Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
Arbetspsykologiska Test APU
Wartegg (WZT)
Hogans HPI
Rorschach Comprehensive System
16PF
GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

Övrigt
Deltar i årliga internationella konferenser och seminarier, bland annat för Society for Personality Assessement (SPA), International Rorschach Society (IRS). Styrelseerfarenhet från Svenska Rorschachföreningen. Ledningsgruppserfarenhet från Business Network International (BNI).

Marie Öden

Riddarfjärden
Meny