Magnus Bäckstrand

Magnus Bäckstrand

Email: magnus.backstrand@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 814 04 40

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult med inriktning på förändringsprocesser samt chefs- och ledarutveckling. Genomför program både i privat och offentlig sektor. Arbetar också med enskild coaching.

Erfarenhet
Har mer än tjugo års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

Utbildningsbakgrund
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
Terapeututbildning, OSHO Risk, Danmark
Handledarutbildning, St Lukas

Befattningar
1999-             Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, partner och seniorkonsult
1983-1999   Sinova AB, partner och seniorkonsult
1982-1983   Statskonsult Organisation AB, strategikonsult
1980-1982   Regeringskansliet: Planeringschef Oljeersättningsfonden
1977-1980   Regeringskansliet: olika befattningar;sakkunnnig, bitr. sekreterare Energikommissionen,och Oljeersättningsdelegationen.
1973-1977 Politisk utredningsarbete med inriktning på närings-, miljö- och
energifrågor vid ett av partikanslierna i riksdagen.

Licensierad att använda följande testmetoder
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Leadership Effectiveness Analysis (LEA),
Management Research Group
Situationsanpassat ledarskap, Hersey
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

Magnus Bäckstrand

Riddarfjärden
Meny