Lennart Riddermark

Lennart Riddermark

Email: lennart.riddermark@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 26 89 43
Mobil: 070 – 631 91 38

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult med särskild inriktning på chefsutbildning och ledarutveckling. Genomför chefsutbildningsprogram på grundläggande och strategisk nivå. Utbildar chefer i internationella program inom näringslivet.

Erfarenhet
Var en av Pocketteaterns grundare. Pocketteatern var en av de första grupper som introducerade interaktiv teater i Sverige. Verksam som ledarskapskonsult sedan mitten av 80-talet.

Utbildningsbakgrund
Dramapedagog med vidareutbildning i psykodrama

Exempel på uppdrag

2014-2016, Kriminalvården, Myndighetsövergripande program. Ledningsgruppsutveckling vid ett tiotal ledningsgrupper på olika nivåer i myndigheten.

2015, Folkhälsomyndigheten, Coachning för flera chefer
2014, Statens Institutionsstyrelse, leddningsgruppsutveckling för flera institutioner
2014, SSM, Teamutveckling, två enheter, coachning för flera chefer
2012-2013, EG Electronics, Ledarutveckling, coachning
2008-2010, Karolinska sjukhuset, chefshandledning och ledningsutveckling

2008-2010, Gästrike Återvinnare, arbete med värdegrund och ledningsutveckling

2005-2007, AFA Försäkring, ledningsstöd och coaching

1995-2008, Astra Norge, AstraZeneca, Alcon, Merck Sharp & Dohmne, Jansen & Cilag ledningsstöd – coachning inom läkemedelsindustrin

 

Licensierad att använda följande testmetoder
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)

Lennart Riddermark

Riddarfjärden
Meny