Jan Edenius

Jan Edenius

Jan har över 35 års erfarenhet av att arbeta med organisations- och ledarutvecklingsprojekt. Han är utbildad civilingenjör (Industrial Economics and Managent) samt har en fil kand i Psykologi. Han har arbetat på Statskontoret med organisationsutveckling inom statliga myndigheter. Därefter 15 år på managementkonsultföretaget Sinova AB. Där var han delägare och var med om att bygga upp företaget till ett av de större och mer inflytelserika aktörerna vad gäller förändring och ledningskonsultation. Tillsammans med tre partners startade han 1999 Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB där han sedan starten varit Vd.

Jan har arbetat med ledarutvecklingsprogram i många hundra projekt inom olika statliga myndigheter, landsting/regioner samt kommuner och större privata internationella företag. Jan har också varit forskarstuderande vid Medical management Center vid Karolinska Institutet och är centralt bidragande vid utvecklingen av den vetenskapligt beforskade RiddarfjärdsmetodenÒ för chefsgruppshandledning.

Email: jan.edenius@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 814 04 42

 

Jan Edenius

Riddarfjärden
Meny