Jan Edenius

Jan Edenius

Email: jan.edenius@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 814 04 42

Nuvarande arbete
Sedan 1999 Vd för Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB. Arbetar som
processkonsult med inriktning på chefs- ledar- och ledningsgruppssutveckling.
Utbildar och handleder chefsgruppshandledare.

Erfarenhet
Har mer än trettio års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

Utbildningsbakgrund
Civilingenjör, Industrial Economics and Managenent, KTH
Psykolog, Stockholms Universitet
Terapeututbildning, OSHO Risk, Danmark
Handledarutbildning, St Lukasstiftelsen

Befattningar
1999-             Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB, Vd, partner och seniorkonsult
1984-1999   Sinova AB, partner och seniorkonsult
1981-1984   Statskontontoret, byrådirektör, organisationsutredningar
1980-1981   InformationsPsykolog AB, projektledare kvalitativa undersökningar
1979-1980   Anscan Development AB, internationell marknadsföring

Licensierad att använda följande testmetoder
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Management Research Group
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
Handledarutbildning i The Human Element, Will Schutz
GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

Jan Edenius

Riddarfjärden
Meny