gunilla-thor

Gunilla Thor

Email: gunilla.thor@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070-608 84 64

Nuvarande arbete
Gunilla Thor är seniorkonsult med fokus på ledarskap och chefshandledning.

Erfarenhet
Gunilla Thor är leg. psykolog med specialistbehörighet inom arbetslivets psykologi, organisation samt konsultation/handledning. Gunilla har över 20 års erfarenhet som konsult inom bland annat chefs- och ledarutveckling, teamutveckling samt ledning i förändring.

Utbildningsbakgrund
Legitimerad psykolog
20 högskolepoäng i informationsteknik
NLP – Kommunikation och förändrings- metoder
Doktorandkurs i Organisationsförändring
Specialistbehörighet i Arbetspsykologi inom organisationsarbete samt konsultation/handledning
Affärs- och ledarutveckling i levande förlopp

Dialogens, Reflektionens och Upptäckandets tankekraft
Konsultationens konst
Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister
Organizational Effectiveness Consultant – 16 veckors konsultutbildning på heltid inom försvaret
Kommunikation och förändringsmetoder (15 dagar heltid) FRI

Befattningar


2015 –             VD och konsult Credensa Konsulter AB
2012-2015   Seniorkonsult IPF AB
2001-2011   VD och konsult Credensa Konsulter AB
1990-2000   Programledare/chef/forskare/konsult Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk)
1985-2000   VD och konsult Credensa Konsulter AB
1988-1990   Konsult, Metoda AB
1984-1988   Avdelningsdirektör/organisationskonsult på FRI (Försvarets Rationaliseringsinstitut)
1978-1984     Forskare/utvecklare inom försvaret med ansvar för utveckling av chefer och ledarskap samt  pedagogiska utveckling med placering på Försvarshögskolan (Tidigare Militärhögskolan) FOI
1976-1977   Psykolog med uppdrag att arbeta med ett försöksprojekt initierat av ÖB.
1975-1976   Inskrivningspsykolog, Karlstad
1973-1977   Lärare på grundskolan, Lundsbergs Skola

Licensierad att använda följande testmetoder
GDQ TOT (Training of the Trainers), GDQ, IDI, TMS, SDI, Farax, MBTI, Hjulet, Riddarfjärdsmetoden®, Kärnkvaliteter, Ofman, FIRO

gunilla-thor

Riddarfjärden
Meny