Elisabeth12

Elisabeth Jansson

Elisabeth Jansson är i grunden socionom och har mer än 20 års erfarenhet som organisations och ledarskapskonsult. Hon har tidigare arbetat som karriärcoach, internkonsult och chef. Arbetar som processkonsult med inriktning på chefs och ledarutveckling. Handledare för ledningsgrupper, arbetsgrupper och chefsgrupper. Coach och handledare för chefer och medarbetare på olika nivåer. Karriärcoach för personer som söker alternativa vägar i framtiden. Elisabeth arbetar processinriktat med upplevelseinriktad pedagogik, och har sin grund i ett systemiskt förhållningssätt.

Email: elisabeth.jansson@riddarfjarden.com
Mobil : 070-305 66 14


 

Elisabeth12

Riddarfjärden
Meny