Elisabeth12

Elisabeth Jansson

Email: elisabeth.jansson@riddarfjarden.com
Mobil : 070-305 66 14

Nuvarande arbete:
Arbetar som processkonsult med inriktning på chefs och ledarutveckling. Handledare för ledningsgrupper, arbetsgrupper och chefsgrupper. Coach och handledare för chefer och medarbetare på olika nivåer. Karriärcoach för personer som söker alternativa vägar i framtiden. Elisabeth arbetar processinriktat med upplevelseinriktad pedagogik, och har sin grund i ett systemiskt förhållningssätt.

Erfarenhet
Elisabeth Jansson har mer än 20 års erfarenhet som organisations och ledarskapskonsult.
Arbetat som karriärcoach, internkonsult och chef.

Utbildningsbakgrund:
Socionom- PA, Stockholms universitet
Handledarutbildning Ersta Sköndal högskola
Grundläggande psykoterapiutbildning, 45 hp
Nordisk Psykodramautbildning
Orienteringskurs Kognitiv-Beteendeinriktad terapi
Karriärcoachutbildning Ericsson Career Consulting
Handledare UGL , Försvarshögskolan

Befattningar:
1999-ff Ledarskaps och organisationskonsult Karrteam AB
2015-ff Nätverksmedlem Riddarfjärden
1997-2000 Karriärkonsult på Ericsson
1996-1997 Konsulent/projektledare Alna-rådet
1990-1996 Personalkonsulent Södermanlandsbrigaden
1983-1990 Chef och Tf rektor på LVU-hem, Uppsala kommun
1982           Personalman Pharmacia Uppsala

Licenserad att använda följande testmetoder:
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Jungs typer   (JTI)
Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
TLI – Transformational Leadership Inventory 360 instrument
GDQ –Group Development Questionnaire, grupputvecklingsintrument baserat på IMGD Susan Wheelan
SDI –Självkännedomsinstrument ,Personal Strenghts Nordic AB
Karriärmodellen , Decision Dynamics
UGL- Utveckling av grupp och ledare, handledare
Sorg bearbetning, Svenska Sorg Institutet
MTRI-i , Margareta Lycken
Debriefing
Katastrofbeteende . Räddningsverket

Elisabeth12

Riddarfjärden
Meny