Dan Johansson

Email: dan.johansson@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 0707 – 19 91 00

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult och utbildare med särskild inriktning på chefsutbildning och ledarutveckling. Genomför chefsutbildningar på alla nivåer inom offentlig sektor och privata företag. Utbildar chefer i internationella program inom näringslivet och utbildar också konsulter som håller i ledarskapsutbildningar i internationell miljö (Asien, Nord- och Sydamerika, Australien och Europa).

Erfarenhet
Har åtta års erfarenhet från olika chefspositioner. Har mer än femton års erfarenhet av att driva utbildnings- och utvecklingsprogram för chefer.

Utbildningsbakgrund
Ingenjörsutbildning
Akademiska studier i psykologi, SU Handledarutbildning, St Lukas

Befattningar
1999-              Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, partner och seniorkonsult
1997-1999   Sinova AB, seniorkonsult
1988-1997   MGruppen Svenska Managementgruppen AB, konsult
1985-1988   Comvik AB, driftschef
1977- 985   Sveriges Radio AB, driftledare och gruppchef

Licensierad att använda följande testmetoder
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Leadership Effectiveness Analysis (LEA), Management Research Group
Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
GDQGroup Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

Övrigt
Förutom pågående regelbundet styrelsearbete i Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB, Nyblivna Chefer Sverige AB och Ledningsgruppen Dan Johansson AB, också styrelseerfarenhet från Förnyelseföretagen i Eskilstuna AB samt bl a som ordförande i ekonomisk förening (förskola) under ett antal år.

Riddarfjärden
Meny