Brita Björkhagen

Email: brita.bjorkhagen@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 0722-016 019

Nuvarande arbete
Senior konsult med bred erfarenhet och kompetens inom organisationsöversyner, strategisk visionering, konflikt- och krishantering. Ett särskilt kompetensområde är grupputveckling och att skapa effektiva team. Sedan våren 2017 senior konsult vid Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB.

 
Erfarenhet
Brita har en bakgrund som HR-chef på medelstora företag och konsult inom ledarskap och organisation. Hon har drivit frågor som framtagande av målbild och vision. Hon har erfarenhet av stora förändringsprojekt som inneburit rekrytering, kompetensutveckling så väl som personalminskningar. Brita har också egen ledningsgruppserfarenhet. Brita har idag mer än 8 års erfarenhet som ledarskapskonsult inom organisationsutveckling

 
Utbildningsbakgrund
2007, Umeå universitet, HR-arbete i teori och praktik
2006, Företagsekonomiska institutet, Cert. I Personaladministration
Befattningar
2017-, Senior kosnult inom ledarskap och organisationsutveckling, Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling
2013- , Organisationskonsult, Ramböll Management Consulting.
2008-2013. Organisationskonsult, Cordicon AB
2003-2008, HR chef, Multicom Security AB
2001-2003, HR och redovisningsansvarig, eTV Broadcasting AB och eTV Solution AB
1999-2001, Cell Ventures (senare New Media Spark)
Licensierad att använda följande testmetoder
Coachutbildning, pågående som leder till ICF ACC-certifiering.
2014 Processledarutbildning 4 dagar
2014 Leanutbildning 1 dag
2013 Leanutbildning 2 dagar

 

 

 

Riddarfjärden
Meny