Brita Björkhagen

Brita har mer än 10 års erfarenhet som ledarskapskonsult inom organisationsutveckling.  Ett särskilt kompetensområde är grupputveckling och att skapa effektiva team. Hon har en bred erfarenhet och kompetens inom organisations-översyner, strategisk visionering, konflikt- och krishantering. Hon har bl.a. varit delaktig i stora ledningsutvecklingsprojekt i offentlig verksamhet. Det har bl.a. inneburit ett arbete med ledarskap och medarbetarskap, med organisationskultur och gemensamma värden, bemötande och förhållningssätt dessutom utveckling av processer för att skapa värde och nytta för ”kunden”. Brita har en bakgrund som HR-chef på medelstora företag, senast 5 år på Multicom Security AB där huvudfokus låg på att förflytta företaget från traditionellt personalarbete till HR-funktion, och har arbetat med utveckling av personal i arbetslivsfrågor.

Email: brita.bjorkhagen@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 0722-016 019

 

Riddarfjärden
Meny