annika bramsen

Annika Bramsen

E-mail: annika.bramsen@riddarfjarden.com
Tel: 08-50 63 62 95
Mobil: 0704-87 33 74

Nuvarande arbete

Sedan 2015 samarbetar Annika med Riddarfjärden och hon är i nuläget projektanställd som senior ledarskapskonsult inom området ledningsgruppsutveckling, ledarutbildning samt individuell handledning och chefshandledning i grupp.

Erfarenhet

Annika Bramsen inledde sin karriär inom ledarskapsutveckling vid Ericsson (Ericsson Radio Systems AB) där hon var chef för enheten “Ledarförsörjning och ledarutveckling” mellan 1987 och 1992. Från och med 1993 har hon verkat som ledarskapskonsult, inom Ericsson fram till 2002, vid Consultus AB 2003-2013 och sedan dess genom sitt eget företag Bramsen Consulting AB. Under denna period utbildade sig Annika även till organisationskonsult och terapeut på Gestaltisk grund (1998) och är psykoterapeut (2009).

Utbildningsbakgrund

Fil. kand. i Engelska och Svenska, Stockholms Universitet, 1975

Organisationskonsult och terapeut på Gestaltisk grund, GIS International, 1998

Psykoterapeutlegitimation Finland, 2009

Befattningar

  • Bramsen Consulting AB – partner och seniorkonsult sedan 2013
  • Consultus AB – seniorkonsult, 2003-2013
  • Ericsson University – Senior Management Consultant, 2001-2002
  • Ericsson/Ericsson Radio Systems AB – Management Consultant, 1993-2001
  • Ericsson Radio Systems AB – chef för enhet ”Ledarförsörjning och ledarutveckling”, 1987-1992

Licensierad att använda följande metoder

Nervsystem, hjärnforskning och anknytningsteori, 2015

Visionslogik och integrativ problemlösning, 2009

Vuxenutveckling – Adult Stage Development, 2008

Leadership Agility Workshop, Bill Joiner, 2007

Fördjupad utbildning i konflikthantering och medling, 2005-2008

Fördjupad utbildning i grupprocesser och konsultativt förhållningssätt 2000-2001

Egen ledarutbildning t ex Ericssons interna program (18 dagar), Ruter Dam, 1 år.

Licensierad för:

Cultural Transformation and Cultural Transformation Tools, Barrett Values Centre, 2013

  • testinstrument och metodik inriktad mot utveckling av personliga och organisatoriska värderingar

Immunity to Change, Theory and Facilitation, Minds at Work/Robert Kegan, 2010

  • verktyg och metodik inriktad på djupare förändring på ledningsgrupps- och individnivå

Personal and Organisational Transformations through Action Inquiry, Harthill Institute, 2008

  • teoretiskt ramverk, testinstrument samt metodik för ledarskapsutveckling huvudsakligen genom coaching

 

annika bramsen

Riddarfjärden
Meny