agneta-1-2

Agneta Nordstrand

Agneta Nordstrand har runt 20 års erfarenhet av arbete med frågor som rör chefs-, ledar- och medarbetarskap, i roller som chef, stödfunktion och konsult. Hon har tidigare varit verksam som HR-chef/ administrativ chef/ lönechef samt HR-konsult vid bla Enköpings kommun, Uppsala Universitet, Akademiska sjukhuset och Capio Psykiatri. Hon är sedan 2016 senior partner vid Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling. Agneta arbetar med utgångspunkt i utvecklande ledarskap, transformational leadership” (enl Bass och Avolio) som modellen kallas på engelska – oavsett om det handlar om grupputveckling, individuell handledning eller andra former av insatser. Agneta Nordstrand använder kärnan i det utvecklande ledarskapet där chefen/ledaren är ett föredöme, inspirerar/motiverar och skapar delaktighet men också adresserar svåra situationer på ett sätt som gör att medarbetarna växer, utvecklas och ges förutsättningar för kontinuerligt utökat ansvarstagande.

Email: agneta.nordstrand@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070-569 40 77

 

 

agneta-1-2

Riddarfjärden
Meny