helene3

Helene Reiderstedt

Email: helene.reiderstedt@riddarfjarden.com
Mobil: 070- 4959485

Erfarenhet
Helene har mer än 16 års erfarenhet som seniorkonsult inom området ledarskap. Arbetar i huvudsak med chefsutbildningsprogram, utveckling av ledningsgrupper, grupphandledning, personalutvecklingsuppdrag och individuell chefshandledning samt interna utvecklingsprogram inom privat och offentlig sektor. Har även bred och djup erfarenhet av krisstöd och krishantering. Helene arbetar processinriktat med upplevelse – och lösningsinriktad pedagogik och har kunskaper i ledarskaps- och gruppteorier genom förvärvade erfarenheter och teoretiska studier.

Befattningar
1999- fortf, Reiderstedt HR Competence AB, ledarskaps- och organisationskonsult
2007-2011, Beteendevetare/ tf. verksamhetschef, Personalhälsan, Kommunstyrelsens förvaltning, Huddinge kommun
2006-2008, Ledarskapskonsult, 2K Kreativa Kluster, partner och styrelseledamot
2003 – 2006, Verksamhetschef, Curera Företagshälsovård ( Avonova Hälsa AB)
1997-2001, Beteendevetare och projektledare, Landstinget Sörmland
1984 – 1997, Personalkonsulent, Riksteatern ,
1983- 1984, Personalkonsulent, Domstolsverket, Stockholms Tingsrätt
1979- 1983, Kurator, Statens Rättspsykiatriska Klinik, Stockholm
Personalchef, SJS , Björklidens Turiststation, 1980, vinter/sommarsäsong

Utbildningsbakgrund
Aukt. socionom, Socialhögskolan i Örebro
Individ – och grupphandledare, Stockholms Universitet
Psykosocialt arbetssätt- individ- grupp -organisation, S:t Lukas Utbildningsinstitut
Systemisk utbildning i Organisation och Ledarskap i samarbete med Bedfordshire University

Licensierad att använda följande testmetoder

Licensierad handledare UGL (Utveckling, grupp och ledarskap, Försvarshögskolan)

Licensierad handledare i Utvecklande Ledarskap, Försvarshögskolan
Behörighet att genomföra slutprov för UGL-handledare genom Försvarshögskolan.
Handledarexamen i mental träning, Skandinaviska Ledarhögskolan

Steg 1- utbildning i kognitiv psykoterapi, Institutet för Kognitiv Psykoterapi

Stockholm
Certifierad användare av Strength Deployment Inventory (SDI)

Certifierad handledare i Group Development Questionnaire (GDQ)


helene3

Riddarfjärden
Meny