helene3

Helene Reiderstedt

Helene har arbetat i mer än 20 år med inriktning på frågor kring chefs-och ledarutveckling och har 14 års erfarenhet som seniorkonsult och konsult inom området ledarskap och grupputveckling. Helene har fram till 1999 arbetat konsultativt som personalkonsulent inom statliga myndigheter (Domstolsverket) och idéburna organisationer (Riksteatern) och som verksamhetschef och projektledare med rehabilitering, hälsa och arbetslivsinriktade insatser inom företagshälsovård. Helene Reiderstedt har genomfört flera stora uppdrag inom ledarskapsområdet. Hon är van projektledare och har stora erfarenheter av att arbeta med komplexa uppdrag

Email: helene.reiderstedt@riddarfjarden.com
Mobil: 070- 4959485

 

helene3

Riddarfjärden
Meny