Bjornny3

Björn Almgård

Email: bjorn.almgard@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 333 02 24

Nuvarande arbete
Arbetar som processkonsult med inriktning på ledningsgruppsutveckling samt chefs- och ledarutveckling. Genomför program både i privat och offentlig sektor. Arbetar också med enskild coaching och stresshantering.

Erfarenhet
Har mer än femton års erfarenhet som organisations- och ledarskapskonsult.

Utbildningsbakgrund
Beteendevetare, PA-linjen Uppsala Universitet

Gestaltmetodik i organisationer, Gestaltakademin Sverige

 

Befattningar
2014-  pågående Nätverksmedlem Riddarfjärden

2000-pågående  Almgård Consulting/ Weivat

1998-2000 SWEDINT, Försvarets Internationella Kommando, Internkonsult med särskilt ansvar för Ledninsgruppsutveckling samt Krishantering

1995-1996   FN-tjänst som Personalchef inom Utlandsstyrkan

1995-1998   Personalkonsulent vid S1/Fo47 Försvarsmakten

 

Licensierad att använda följande testmetoder
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI)
Situationsanpassat Ledarskap, Hersey
TLI (Transformational Leadership Inventory) 360 instrument som bygger på transformativt ledarskap
GDQ – Group Development Questionnaire som är ett grupputvecklingsinstrument baserat på modellen IMDG – Integrated Model of Group Development (Wheelan 2005).
Riddarfjärdsmetoden®

UGL

Teambuilding
Stress- och krishantering

 

Bjornny3

Riddarfjärden
Meny