Bjornny3

Björn Almgård

Björn Almgård har över 25 års erfarenhet som konsult inom både stat, kommun och landsting och näringslivet. Björn arbetar nästan uteslutande med upplevelse- och problembaserad pedagogik, där reflekterande processer är en central del. Hans kunskaper i ledarskapsteorier och beprövad metodik har han fått både från formella utbildningar men även genom egna studier och praktiskt arbete tillsammans med andra handledare. Björn har arbetat med ett coachande förhållningssätt sedan hans tid inom Försvarsmakten där en del av krishanteringen handlar om att stödja den/de drabbade att identifiera styrkor hos sig själva/i gruppen och identifiera viktiga steg för att komma vidare. Björn har därefter coachat chefer/ledare sedan han blev konsult år 2000 och i samband med att han blev ICF-diplomerad. Björn Almgård har varit ansvarig för framtagandet av ledningsgruppskonceptet ”The Advantage” och samordnat drygt 10 seniorkonsulters mångåriga erfarenhet inom området. Konceptet har en omfattning på 2 + 2 + 1 dag samt chefscoaching.

 

Email: bjorn.almgard@riddarfjarden.com
Tel: 08 – 50 63 62 95
Mobil: 070 – 333 02 24

 

Bjornny3

Riddarfjärden
Meny