s

Inom detta område samarbetar vi med Wise Consulting AB.

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att organisationen, utifrån mål och uppdrag, har rätt kompetens på kort och lång sikt.

Kompetenskartläggning / Management audit innebär att vi hjälper företag och organisationer att utvärdera den egna ledningskompetensen, relativt det man vill åstadkomma de närmaste åren. Det kan också innefatta identifiering av ”high potentials”. Organisationen får därmed ett underlag för kompetensstrategier, innefattande bl a karriärplanering, kompetensutveckling och ledningsförändringar.

 

 

s

Inom detta område samarbetar vi med Wise Consulting AB.

Riddarfjärden
Meny