s                                                                                                                                                             s                                                                                                                                                                    Medarbetarutveckling kan ha många olika fokus:

Utveckling av medarbetare

I medarbetarskap ingår att ta ansvar, att tillsammans med andra medarbetare och chefer lösa problem och hantera samarbete och att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Förmågan att ta ansvar för egen utveckling och att finna en balans mellan arbete och privatliv ingår också.

Behovet av att utveckla medarbetarskapet växer. I många organisationer har medarbetarna hög och specialiserad kompetens och är helt avgörande för organisationens framgång. Medarbetarna är i hög grad delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

 

s                                                                                                                                                             s                                                                                                                                                                    Medarbetarutveckling kan ha många olika fokus:

Riddarfjärden
Meny