.

s

Kärnan i det utvecklande ledarskapet är att chefen/ledaren ska vara ett föredöme, kunna inspirera/motivera och skapa delaktighet men också adressera konflikter och svåra situationer på ett sätt som gör att medarbetarna växer, utvecklas och ges förutsättningar för kontinuerligt utökat ansvarstagande.

I modellen, som har anpassats för svenska förhållanden av Försvarshögskolan, finns ett avancerat 360°-test, där deltagaren får feedback från sin omgivning (medarbetare och chef) på sitt ledarbeteende. En analys görs av styrkor och utvecklingsområden för att vässa förmågan till ett utvecklande kommunikativt ledarskap.

Utvecklande Ledarskap (UL)

Riddarfjärden licensierade sig tidigt som handledare i Utvecklande ledarskap enligt Försvarshögskolans modell. Denna teori som utgör det senaste inom ledarskapsforskningen och kallas på engelska Transformational Leadership (enl Avolio och Bass).

Vi genomför sedan 2011 organisationsinterna utbildningar i Utvecklande Ledarskap, både med fokus på endast detta  och som del av längre  utbildningsprogram. Vi har också utvecklat skräddarsydda fördjupningsprogram utifrån de huvudteman som berörs inom det Utvecklande Ledarskapet dvs Inspiration och Motivation, Föredöme och Personlig Omtanke. En ytterligare vidareutveckling av konceptet innefattar en facilitatorsutbildning för chefer med grund i Utvecklande Ledarskap, med fokus på Medarbetarskap.

Chefer som uttrycker ett ledarskap baserat på denna teoribas har i vetenskapliga studier visat sig vara mer framgångsrika än chefer med ett mera konventionellt ledarskap. Detta gäller både vad avser utveckling av individerna och organisationens effektivitet.

.

s

Kärnan i det utvecklande ledarskapet är att chefen/ledaren ska vara ett föredöme, kunna inspirera/motivera och skapa delaktighet men också adressera konflikter och svåra situationer på ett sätt som gör att medarbetarna växer, utvecklas och ges förutsättningar för kontinuerligt utökat ansvarstagande.

I modellen, som har anpassats för svenska förhållanden av Försvarshögskolan, finns ett avancerat 360°-test, där deltagaren får feedback från sin omgivning (medarbetare och chef) på sitt ledarbeteende. En analys görs av styrkor och utvecklingsområden för att vässa förmågan till ett utvecklande kommunikativt ledarskap.

Riddarfjärden
Meny