s

s

återkoppling, analysera gruppen och hitta gemensamma målbilder är andra metoder som kan användas för teambildande syfte.

Teambuilding

Att samla sin arbetsgrupp/ team en eller ett par dagar för att komma närmare varanda är oftast mycket väl investerad tid. Vetenskapliga studier visar entydigt på att en av de viktigaste faktorerna för högpresterande arbetsgrupper är graden av tillit mellan grupp- medlemmarna. Vi erbjuder skräddarsydda upplägg för att ge grupper större tillit till varandra och ökad öppenhet. Ofta inleder vi med att gruppdeltagarna får genomföra ett beteendetest som återförs individuellt och på gruppnivå. Att upptäcka egna och andras olika sidor är både roligt och givande. Genom att se och utnyttja varandras olika beteendestilar kan gruppen öka sin effektivitet radikalt. Att gemensamt ta fram interna spelregler, ge varandra

s

s

återkoppling, analysera gruppen och hitta gemensamma målbilder är andra metoder som kan användas för teambildande syfte.

Riddarfjärden
Meny