s

s

men det kan också vara aktuellt med en utbildningsmodul i kombination med en konfliktlösningsinsats, där konsulten arbetar med två eller flera medarbetare för att lösa en konflikt och skapa ett bra arbetsklimat.

Konflikthantering

Riddarfjärden har flera konsulter med speciell kompetens inom området konflikthantering. Utgångspunkten för våra insatser är bl a Thomas Jordans forskning och metodik samt Friedrich Glasls teori och arbetet kring konflikters eskalation och dess konsekvenser. När så är lämpligt använder vi då och då Thomas-Kilmanns modell med tillhörande ”Conflict Mode Instrument”. Utbildningar kan bl a fokusera på samtalets fysiologi utifrån den moderna hjärnforskningen, träning i kommunikation och svåra samtal, konfliktteori, konfliktanalys. Vi arbetar också med konfliktintervention utifrån perspektiven individ- relation- och organisation samt med vilka verktyg man intervenera, effektiv feedback och medling.

Arbete inom område kan dels handla om ren utbildning,

 

s

s

men det kan också vara aktuellt med en utbildningsmodul i kombination med en konfliktlösningsinsats, där konsulten arbetar med två eller flera medarbetare för att lösa en konflikt och skapa ett bra arbetsklimat.

Riddarfjärden
Meny