.

 Vi utbildar också interna handledare i metoden. Hittills har ett 100-tal chefshandledare utbildats inom olika offentliga organisationer,bl a Stockholms Stad, Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO (Stockholms Läns Sjukvårds- område) samt ett antal mellansvenska kommuner. Här kan du läsa mer om Riddarfjärdsmetoden*.

Chefshandledning i grupp enligt Riddarfjärdsmetoden®

Att delta i chefshandledning är sannolikt den mest effektiva formen för att verkligen gå på djupet med konkreta frågeställningar och de personliga krav som ställs i ledarrollen.

En chefshandledningsgrupp består vanligen av 5-8 chefer som träffas en halvdag i månaden vid c:a 10 tillfällen. I gruppen får deltagarna stöd i att lösa konkreta ledarskapssituationer och personliga dilemman. De kan också utbyta erfarenheter med andra chefer. Den metod vi främst utgår från är Riddarfjärdsmetoden®. Metoden som är framtagen inom Riddarfjärden är vetenskapligt beforskad av Medical Management Center vid Karolinska Institutet och har visat sig ge tydligt positiva resultat.

.

 Vi utbildar också interna handledare i metoden. Hittills har ett 100-tal chefshandledare utbildats inom olika offentliga organisationer,bl a Stockholms Stad, Karolinska Universitetssjukhuset, SLSO (Stockholms Läns Sjukvårds- område) samt ett antal mellansvenska kommuner. Här kan du läsa mer om Riddarfjärdsmetoden*.

Riddarfjärden
Meny