.

.

Chefsutbildningar i globala företag

Vi arbetar sedan över 10 år med Chefsutbildningar i stora globala företag. Riddarfjärden har ett internationellt koncept för första och andra linjens chefer samt teamledare. Hittills har fler än 1 750 chefer från 14 länder deltagit i dessa utbildningar. Utbildningarna genomförs på 10 språk. De konsulter som utbildats av oss finns i följande länder: USA, Kina, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Rumänien, Polen, Ungern och Sverige. Vi utbildar kontinuerligt konsulter från nytill- kommande länder.

 

Chefs- och ledarutveckling

Riddarfjärden erbjuder flera typer av utvecklingsprogram anpassade till olika chefsnivåer och situationer:

Företags- och organisationsinterna skräddarsydda program

Exempel på interna skräddarsydda program är vårt program för första linjens chefer som vänder sig speciellt till nya chefer med syftet att tillhandahålla grundläggande verktyg och skapa trygghet i chefskapet. Ledarskap för erfarna chefer är anpassade program för chefer med några års erfarenhet som vill fördjupa sin förståelse och sina färdigheter i ledarskap. Programmen ger ökad medvetenhet och förmåga att leda och påverka i komplexa situationer. Vi genomför också utvecklingsprogram för samtliga chefer inom en organisation för att effektivisera samspel och styrning.

Öppet grundläggande program

”Ledarutbildning för chefer i staten”, är en öppen grundläggande utbildning som genomförs två gånger per år. Klicka här* eller maila till josefin.rasmuson@riddar-fjarden.com för mer information.

.

.

Chefsutbildningar i globala företag

Vi arbetar sedan över 10 år med Chefsutbildningar i stora globala företag. Riddarfjärden har ett internationellt koncept för första och andra linjens chefer samt teamledare. Hittills har fler än 1 750 chefer från 14 länder deltagit i dessa utbildningar. Utbildningarna genomförs på 10 språk. De konsulter som utbildats av oss finns i följande länder: USA, Kina, Brasilien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Rumänien, Polen, Ungern och Sverige. Vi utbildar kontinuerligt konsulter från nytill- kommande länder.

 

Riddarfjärden
Meny