.

Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär och förmåga att välja medvetet mellan en expertroll och en mer konsultativ roll. Deltagarna får träna samtalsteknik och olika former av konsultativa samtal samt att skilja på sak och process- frågor.

(Genomförs som organisationsanpassade program)

picture

Att leda utan att vara chef

Att leda utan att vara chef

Riktar sig till projektledare, gruppledare och andra ledare utan formell chefsfunktion. Insatserna inriktar sig på utveck- ling av den egna ledarrollen genom att tillhandahålla verktyg för bra ledarskap i vardagliga ledarsituationer.

Konsultativt arbetssätt

Målgrupp är specialister och projektledare med kundkontakter och arbetsuppgifter som ställer krav på ett konsultativt arbetssätt. Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär samt träning i bl a samtalsteknik. Deltagarna får ökad kompetens i att hantera kund/mottagarsituationer på ett professionellt sätt.

Stabsarbete

Målgrupp för programmet är personer i stabsposition, till exempel personalspecialister, ekonomipersonal, miljö-chefer, datachefer och andra som leder ett ansvars- område utan formell chefsbefogenhet.

 

.

Programmen ger deltagarna förståelse för vad ett konsultativt förhållningssätt innebär och förmåga att välja medvetet mellan en expertroll och en mer konsultativ roll. Deltagarna får träna samtalsteknik och olika former av konsultativa samtal samt att skilja på sak och process- frågor.

(Genomförs som organisationsanpassade program)

picture

Riddarfjärden
Meny